Zoete nasmaak

Geboorte, ouderdom, ziekte, dood, het gebonden zijn aan wat men haat, het gescheiden zijn van wat men liefheeft, en wat men wil hebben en niet krijgt, zijn alle vormen van lijden. Kortom het vijfvoudig hangen aan bestaan is lijden. Boeddha.

Bachbloesemtherapie

Een prachtige en “eenvoudige” geneeswijze, die de kracht heeft om op buitengewoon subtiele wijze ons als mens te ondersteunen in het aangaan en overwinnen van een aantal onzekerheden, angsten, en nog een aantal menselijke trekjes. Deze geneeswijze maakt gebruik van bloesemessenties die de levenskracht van bloesems bevatten. De bloesems zijn afkomstig van wilde struiken, bomen en planten. Zij zijn niet schadelijk en werken niet verslavend. Ze worden niet expliciet gegeven tegen de lichamelijke klacht maar uitgekozen in overeenstemming met de gemoedsgesteldheid. De gemoedsgesteldheid van de mens is de manier waarop de mens met zijn situatie omgaat, hoe hij of zij ernaar kijkt, wat hij of zij erbij ervaart. Het is dus meer dan gevoelens en emoties, maar omvat ook het denken en handelen, de levensinstelling en de levensovertuiging.
 
Dr. Bach ziet ziekte als een disharmonie tussen ziel (hoger ik) en persoonlijkheid. Ziekte heeft een lichamelijke en een geestelijke kant. Het is belangrijker de geestelijke oorzaak te behandelen dan de lichamelijke symptomen. De ziekteverschijnselen die men waarneemt, zijn in wezen positief gericht en zijn een gids voor het herstellen van de harmonie. De krachten van de bloesems helpen om de in de mens gelegen krachten en deugden te versterken, waardoor gemoedsgesteldheden als: angst, onzekerheid, weinig interesse voor het leven, eenzaamheid, overgevoeligheid, moedeloosheid, wanhoop en overbezorgdheid veranderen in hun tegendeel. De mens komt terug in zijn "harmonie", waardoor herstel zal intreden en de gezondheid herwonnen kan worden. Daarmee wordt ook bedoeld de lichamelijke klacht.