Nettie Nieuwlaat, Natuurgeneeskundig Therapeut

Neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar indien u zeker wilt weten wat en hoeveel u vergoed krijgt.

Ziektekostenverzekeraars

Informeer bij uw zorgverzekeraar of de consulten vergoedt worden. Dat is afhankelijk van het beleid van de verzekeraar en de polis.