CRKBO

De wijze Lao-Tse zegt over de tocht van de strijder van het licht het volgende: "De weg is eerbied voor al wat klein en zacht is. Weet te allen tijde de juiste houding aan te nemen. Ook al heb je reeds vele malen met pijl en boog geschoten, let steeds op hoe je de pijl plaatst, en hoe je de pees uitrekt. Een beginneling die zich bewust is van zijn noden, is uiteindelijk wijzer dan de verstrooide wijsgeer. Liefde oppotten brengt geluk, haat oppotten ongeluk. Wie problemen niet herkent, laat de deur openstaan en rampspoed dringt zijn huis binnen. Het gevecht heeft niets met ruzie van doen.

CRKBO