Trainers

Krizia


Krizia is in 1998 opgericht door Netty Nieuwlaat. In eerste instantie als natuurgeneeskundige praktijk en cursuscentrum. Sinds 1 september 2004 is Krizia uitgebreid met een training- en cursusbureau.    
Krizia is een trainingsbureau dat op de kruising staat, aan het begin kan staan van een nieuwe weg, een nieuwe keuze, het aangaan van een uitdaging.

Krizia is een bureau wat zich richt op het in beweging zetten van de individuele mens en van groepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen mogelijkheden die elk individu in zich heeft. Krizia richt zich op het aanraken van deze mogelijkheden en het vergroten van inzicht, begrip om bewust te komen tot doen.

Krizia is een opleidingscentrum dat op de kruising staat, aan het begin kan staan van een nieuwe weg, een nieuwe keuze, het aangaan van een uitdaging.

“Bij Krizia betekent dit aansluiten bij de processen
die iemand raken en in beweging zetten.
Moge wij bij u deze transfer
kunnen bewerkstelligen”.

De behoefte van mensen om zich te ontwikkelen en vaardigheden te vergroten, is onafhankelijk van het opleidingsniveau. We ontwikkelen daarvoor trainingen die aansluiten bij de specifieke opleidingsvraag. De belangrijkste voorwaarden die wij aan de deelnemers stellen is dat zij gemotiveerd zijn en aanspreekbaar (willen) zijn op hun gedrag.

Uw omgeving verandert.
Op welke manier gaat u daarin mee?

Investeer in uw organisatie met trainingen of cursussen van Krizia:
• toekomstgericht, verrassend, interactief en praktisch
  gericht.
• U ontdekt en ontwikkelt uw deugden.

Bij krizia vindt u maatwerk. Uw wensen, mogelijkheden en budget bepalen hoe een training eruit ziet. Voor het management, de werkvloer of - bij voorkeur - beiden. Want juist door het aanboren van de gezamenlijke creatieve denkkracht kan een bedrijf of instelling zich onderscheiden.